Huisregels Camping de Geelders

Wij heten u van harte welkom op onze mini camping. Om iedereen een fijne vakantie te kunnen bieden, hanteren wij tijdens uw verblijf een aantal regels.

Wij zijn aangesloten bij het recreatieplatform Hiswa-Recron. We hanteren het regelement met de RECRON-voorwaarden, aangevuld met ons eigen huishoudelijk regelement. De RECRON-voorwaarden kan u hieronder downloaden of terug vinden op de website van Hiswa-Recron. Onze eigen huisregels staan hieronder nader toegelicht.  

Aankomst en melden

 1. U bent vanaf 13:30 uur van harte welkom op onze camping. Eerder arriveren kan uitsluitend in overleg.
 2. Kampeerders dienen zich bij aankomst te melden bij accommodatie & receptie ’t Onderonsje om in te checken.
 3. Wij hebben pauze van 12:15 tot 13:15 uur. Bent u al eerder gearriveerd, neem de gerust alvast een kijkje op de camping. Om 13:15 uur staan we weer tot jullie beschikking.
 4. Indien het terrein te nat is zal de campingbeheerder uw caravan op/van de camping trekken.
 5. Indien het terrein te nat is heeft de campingbeheerder het recht voor campers een plaats op de parkeerplaats direct aan de camping toe te wijzen.

Betaling

 • Gelieve het verschuldigde bedrag direct bij aankomst te voldoen. Let op! U kan bij ons niet pinnen. U kan het resterende bedrag contant of via een overboeking betalen.

Auto’s & parkeren

 • Wij hebben een auto-vrije camping. Alleen op de dag van aankomst en dag van vertrek is het toegestaan met de auto het terrein op te rijden. Nadat u geïnstalleerd bent gaat de auto naar de parkeerplaats.
 • Er zijn enkele parkeerplaatsen direct aan de camping. Indien deze allemaal bezet zijn is er nog een parkeerveldje aan de andere kant van het woonhuis. U kan dit parkeerveld bereiken via de weg middels de twee linker opritten.
 • Het is niet toegestaan om auto’s te plaatsen op de oprit. Dit in verband met aankomst en vertrek van vrachtwagens voor de boerderij.
 • Maximum snelheid op de camping is stapvoets (5 km per uur).

Vertrek

 1. Uw staanplaats dient om 11:00uur weer beschikbaar te zijn i.v.m. voorbereidende werkzaamheden voor de volgende gast.
 2. U dient de staanplaats schoon achter te laten, en alle haringen te verwijderen.

Rust op de camping

 1. Tussen 22:00 en 08:00 uur is het stil op de camping; luid praten, zingen en gemotoriseerd verkeer is dan niet toegestaan.
 2. Voor het handhaven van de rust op de camping is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Het geluid van tv, mobiel of andere apparaten mag niet buiten het kampeermiddel hoorbaar zijn. Houdt u ook rekening met uw buren als u in de avond voor uw, of in uw kampeermiddel zit?

Aansprakelijkheid

 1. De beheerders zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/ of goederen ontstaan op het bedrijf of op de camping. Schade in de breedste zin van het woord dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal.
 2. Sluit uw kampeermiddel en auto bij afwezigheid goed af en laat geen waardevolle spullen achter. Camping de Geelders is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 3. De camping is niet aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor het toezicht van uw kinderen.
 5. Het gebruik van de speeltoestellen, skelters etc. op de camping is op eigen risico.
 6. Tijdens uw aanwezigheid op onze camping maakt u gebruikt van onze eigendommen. Behandel deze eigendommen alsof het uw eigen spullen zijn.

Respect

 • Op Camping de Geelders gaan wij respectvol met elkaar om. (Fysieke) Agressie, verbaal of non-verbaal wordt niet getolereerd.
 • U bent als huurder van een campingplaats verantwoordelijk voor het doen en laten van uw medekampeerders en/of bezoekers op de camping; u ziet er dus op toe, dat ze zich houden aan de gedragsregels en overige voorschriften van de camping. Ten behoud van de sfeer en de rust op de camping wordt een ieder geacht zich zodanig te gedragen, dat op geen enkele manier overlast aan een ander veroorzaakt wordt.

Verblijfsplaats

 • Op een plaats, hoe ruim deze soms ook is, mag één hoofd kampeerverblijf (tent, vouwwagen, caravan, camper) geplaatst worden met één bijzettent van maximaal 6 m2.
 • We doen er alles aan om aan u en alle volgende gasten een mooi grasveld te bieden. Om deze reden is een groot deel van de staanplaatsen voorzien van een verhard terras. Het kampeermiddel (uitgezonderd tent) dient achter het verhard terras te worden geplaats, met de voortent of luifel op het verhard terras.
 • Vanaf een verblijftijd van een week of langer dient u, indien mogelijk, een plaats met verhard terras uit te kiezen.
 • Op de staanplaatsen zonder verhard terras is plastic onder de voortent niet toegestaan. Enkel een luchtdoorlatend gronddoek met open structuur is toegestaan. (uitgezonderd tenten/ vouwwagens)
 • U mag uw voorkeur voor een plaats kenbaar maken, wij behouden echter het recht om te schuiven als de beschikbare ruimte daar om vraagt.
 • Het is niet toegestaan op het kampeerterrein te graven.
 • Bij lang kamperen geen spullen buiten laten staan.
 • Caravans mogen uitsluitend een voortent óf luifel plaatsen
 • Het verhuren van grond, tent of caravan of het gratis beschikbaar stellen hiervan is niet toegestaan. Bezoekers welke blijven overnachten betalen het normale tarief.
 • Leegstand is alleen toegestaan na overleg.
 • Bijzettenten hebben een grondoppervlakte van maximaal 4m2.
 • De camping is alleen bedoeld voor recreatieve doeleinden.

Bezoekers

 • Wilt u er a.u.b. op toezien dat uw (dag)bezoeker zich meldt om het bezoekerstarief te betalen van €2,00 per persoon. Indien dit niet gebeurt wordt het bij uw rekening bijgeschreven.
 • Bezoekers mogen niét het terrein op rijden met hun auto om te laden/lossen.
 • Bezoekers zijn welkom vanaf 9:00 uur tot 21:00 uur. Om 21:00 uur moeten zij het terrein verlaten hebben.
 • Bezoek van meer dan 4 personen is alleen in overleg toegestaan.

Huisdieren

 • Het houden van maximaal 2 huisdieren op de camping is toegestaan tegen betaling.
 • Honden van kampeerders dienen te allen tijden aangelijnd te zijn, zo ook op de plek.
 • De huisdieren mogen niet tot last zijn van de andere kampeerders. Indien dit wel het geval is mag de beheerder u na een eerste waarschuwing toegang tot het kampeerterrein ontzeggen.
 • We vragen u uw hond buiten de camping uit te laten. Dus ook niet bij ons op het grasveld in te voortuin! We heb het Jeroen Bos-paadje gecreëerd in ons eigen hondenuitlaatbos. Deze is via de weg bereikbaar en bevindt zich aan de linkerkant van de oprit (bij de bankjes).
 • Gelieven uw hond niet op de weilanden uit te laten. De ontlasting van uw hond kan ziektes bij het vee veroorzaken.

Afval

 • Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten.
 • Deponeer uw huishoudafval in de daarvoor bestemde containers achter ‘t Onderonsje en niet in de afvalbakken bij het sanitair.
 • Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen. Voor afvoer van grofvuil (koelkasten, tentzeil, tentstokken, meubilair, enz.), stenen en tegels dient men zelf zorg te dragen.

Sanitair en algemene voorzieningen

 • Om de hygiëne in het sanitair te handhaven, dient u na gebruik het gebouw netjes achter te laten.
 • Kinderen tot 6 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te maken van het sanitair gebouw.
 • Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in de chemische stortbak aan de zijkant van ’t Onderonsje.
 • Het is verboden te roken in alle gebouwen.
 • Het is niet toegestaan maandverband, tampons, doekjes etc in de toiletten te deponeren.
 • Het toiletgebouw heeft de beschikking over een heren- en een dameskant. Wij behouden ons het recht om in rustige perioden 1 kant te sluiten.
 • Het is niet de bedoeling dat u in de toiletruimte warm water haalt of de handwas doet. Daar is de afwasruimte voor bedoeld. Haringen en dergelijke kunt u bij de buitenkraan schoonmaken.
 • Het is verboden zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op te houden in het sanitair gebouw.
 • Van de gasten wordt verwacht dat hij/zij defecten of storingen aan terreininstallaties en algemene voorzieningen aan de eigenaar meldt.
 • In de afwasruimte bevindt zich een wasmachine en droger. Het gebruik van wasmachine óf droger bedraagt €4,00. Het bedrag mag u in het potje doen of bij de receptie afrekenen. U dient het zeepreservoir van de wasmachine en pluizenfilter na gebruik te reinigen.
 • De speelvoorzieningen graag netjes achter laten. Dat betekent het speelgoed weer terug in de daarvoor bestemde bakken en de fietsjes terug onder de overkapping van de accommodatie. Dan hebben andere kinderen er ook plezier van.
 • De accommodatie ’t Onderonsje dient u na gebruikt netjes achter te laten. Ook nadat uw kinderen hier gebruik van hebben gemaakt.

Het terrein

 • Iedere kampeerder dient in staat te zijn zich te kunnen legitimeren.
 • Camping de Geelders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of schade door derden veroorzaakt.

Algemeen

 • Het aantal vooraf gereserveerde nachten worden in rekening gebracht.Het is aan de kampeerder zelf om een annuleringsverzekering af te sluiten zodat u bij ziekte of andere ernstige omstandigheden het geld terug kunt vorderen. Slecht weer geldt niet als annuleringsvoorwaarden.
 • Het gebruik van lpg gasflessen is toegestaan, alleen in lpg-gecertificeerde gasflessen.
 • Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet toegestaan.
 • Het is verplicht elektriciteit en gastoestellen volgens de normen in orde te hebben.
 • Het gebruik van een wifi-versterker, eigen internetontvanger of het creëren van een eigen wifi-netwerk is niet toegestaan, u ontregeld daarmee het hele Wifi verkeer op de camping. Wij zijn niet aansprakelijk voor het eventuele uitvallen van het internet, netwerk en/of verlies van data door technische of andere storingen. Wij doen ons best om technische of andere storingen te voorkomen en/of te beperken.
 • Open vuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan (voorkorf, pot, kachel, bbq)
 • Kolen barbecue is alleen toegestaan als de buren er geen last van hebben én alleen als er fase 1 is aangegeven bij www.natuurbrandrisico.nl
 • U bent verplicht een W.A. verzekering voor schade aan derden te hebben.
 • Klachten e.d. dienen gemeld te worden bij de beheerder en zullen redelijkerwijs worden opgelost.
 • Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein. Als dit wel het geval is zijn wij genoodzaakt om hier melding van te maken bij de politie.
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de eigenaar.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of tot verwijdering van de camping. Van wetsovertredingen en misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie

We wensen u een fijn verblijf toe op onze camping.
Bent u tevreden zegt het voort, heeft u opmerkingen zeg het ons!

Met vriendelijke groeten,

Jan en Marleen van de Laar

Omleiding vanaf de A50!

De doorgaande weg van Sint-Oedenrode naar Olland (en dus ook naar onze camping) wordt geheel vernieuwd. Eindelijk! Want het fietspad was erg slecht door alle boomwortels (of zoals we in Brabant zeggen, een en al hult en bult). Het betreft De Ollandseweg te Sint-Oedenrode, gedeelte van de rotonde Koninginnelaan tot de bebouwde kom van Olland. […]

4 maart 2024
 • Contact

  Boxtelseweg 2
  5491 XT Sint-Oedenrode
  06 12303463

  degeelders@planet.nl
  KvK 16080225

 •  

  Aangesloten bij

  Vekabo ACSI ANWB ANWB ANWB Orangje Campinggids 2024